Forside » Skimmelsvamp   
Miljøsaneringer
Category Asbest
Category Bly
Category PCB
Category Skimmelsvamp

Kontrolordning
Category Kontrolordning
Category Anmeldelsesskema

Foreningsinformation
Category Bestyrelse
Category Vedtægter
Category Medlemmer
Category Certifikater
Category Associerede medlemmer
Category Bliv Medlem
Category Kontakt

Generelt
Category Rådgivere og Associerede medlemm
Category Kurser
Category Artikler og Presse
Category Relevante links
Category Affaldsbekendtgørelsen
Category Uddannelse

Skimmelsvamp

 

Man ser ofte skimmelsvamp i bygninger i forbindelse med fugtskader eller fugtige steder som kældre eller badeværelser med dårlig udluftning. Fugt, cellulose og varme er en optimal cocktail for udviklingen af skimmelsvamp – og er derfor et problem i de moderne – ofte meget tætte – bygninger og huse.
 
Skimmelsvamp er en overfladesvamp, der ikke nedbryder bygninger og bygningskonstruktioner på linje med hussvamp, men den er ofte sundhedsskadelig for mennesker og skal derfor fjernes. Samtidig skal årsagen til svampeangrebet lokaliseres og stoppes ellers vil svampen blot komme igen.
 
Skimmelsvamp forårsager irritationssymtomer i øjne, næse, svælg, samt hovedpine, hoste, træthed og i det hele taget mange af dagligdagens gener. Har du allergi eller astma skal der passes ekstra på. Ca. 4% af den danske befolkning udvikler desuden en egentlig allergi i forbindelse med skimmelsvampe.
 
Kasserede materialer skal håndteres og deponeres som andre skadelige byggematerialer, det er påkrævet at anvende åndedrætsværn med godkendte specialfiltre.
 
• Typiske opgaver:
• Rådgivning
• Besigtigelse
• Prøver
• Fugtmålinger
• Planlægning
• Miljørigtig Sanering
• Afsluttende rengøring
• Dokumenteret kvalitetssikring
 
Saneringen og affaldshåndteringen udføres efter gældende retningslinjer og sikkerheds vejledninger for miljø og arbejdsmiljø.
 

Asbest Vejledning

 PCB Vejledning           

Dansk Asbestforening • Dansk Byggeri • Nørre Voldgade 106 • 1358 København K
Tlf. +45 72 16 00 00 • Fax +45 72 16 00 10 • E-mail: 


osCShop CMS - developed by NewAngle Software