Forside » Bly   
Miljøsaneringer
Category Asbest
Category Bly
  Category Den Blå Vejledning
Category PCB
Category Skimmelsvamp

Kontrolordning
Category Kontrolordning
Category Anmeldelsesskema

Foreningsinformation
Category Bestyrelse
Category Vedtægter
Category Medlemmer
Category Certifikater
Category Associerede medlemmer
Category Bliv Medlem
Category Kontakt

Generelt
Category Rådgivere og Associerede medlemm
Category Kurser
Category Artikler og Presse
Category Relevante links
Category Affaldsbekendtgørelsen
Category Uddannelse

 
Bly

 Bly er et naturligt forekommende metal, som gennem mange hundrede år har været udvundet og anvendt til forskellige formål, herunder til byggematerialer.

 
Bly optræder i byggeriet i form af metallisk bly, og som blyforbindelser i andre materialer, eksempelvis i maling og plast.
 
For at bly kan håndteres forsvarligt og korrekt i byggesagen, er det vigtigt, at der er fuld klarhed over, hvor blyet findes og hvilke koncentrationer af bly, der er i materialet.
 
Det har længe været kendt, at bly er skadeligt for mennesker og miljø. Anvendelsen af bly i Danmark blev derfor helt forbudt i byggeriet 1. november 2007. Nogle af de mest betydende anvendelser af bly i nybyggeri var dog blevet forbudt tidligere.
 
Bly forekommer stadig i bygningerne og er derfor en betydelig sundhedsrisiko for de medarbejdere, som skal fjerne den.
 
De bly-forurenede materialer skal udsorteres fra de affaldsfraktioner som efterfølgende skal genanvendes som erstatning for naturlige råstoffer, således at der ikke herigennem sker yderligere spredning af bly i miljøet.
Den Blå Vejledning

Asbest Vejledning

 PCB Vejledning           

Dansk Asbestforening • Dansk Byggeri • Nørre Voldgade 106 • 1358 København K
Tlf. +45 72 16 00 00 • Fax +45 72 16 00 10 • E-mail: 


osCShop CMS - developed by NewAngle Software